OVOSHINE | Ensuring food safety of eggs
19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

OVOSHINE Ensuring food safety of eggs

Prosjektsammendrag

Egg er en vanlig proteinkilde i verden. Det er beregnet at det finnes totalt omkring 5 milliarder eggleggende høner.Flest finner vi i Kina, med rundt 1 milliard, mens det i the European Union keeps around 380 million hens. Gjennomsnittlig forbruk pr. person pr. år er 215 egg. Dette varierer fra land til land. Kina er det landet med høyest eggforbruk (349 egg pr. person pr. år), mens en gjennomsnittlig inder bare spiser 47 egg pr. år.

egg
215

egg konsumert per person per år

hens
5

milliard verpehøner på verdensbasis

europe
6,888

million tonn egg produsert av EU-27

Den nåværende lovgivingen i Europa tillater ikke noen behandling av spiseegg bortsett fra UV dekontaminering. De fleste eggprodusenter og eggpakkere benytter seg ikke av denne teknologien på grunn av lav effektivitet og høye kostnader. Eggindustrien står nå foran store utfordringer siden direktiv 1999/74/EU (som de fleste land vil ha implementert i 2012), med økt fokus på dyrevelferd, fører til økte kostnader. I tillegg sliter den europeiske eggindustrien med gjentakende Salmonella-utbrudd. Eggsektoren trenger bedre omdømme. Standardisering av et steriliseringssystem for eggproduksjon vil være et gjennombrudd for sektoren.

Tekniske ønskemål

Målet med prosjektet er å utvikle et billig, sikkert og raskt UVbelysningssystem som kombineres med varm luft for å sterilisere egg. Den foreslåtte teknologien har følgende fordeler:

OVOSHINE systemet vil ikke øke temperaturen på eggene over 45 ⁰C.

ET KONTINUERLIG DEKONTAMINERINGSSYSTEM vil kunne installeres på eksisterende moderne produksjonslinjer.

DEKONTAMINERINGSKOSTNADENE vil være lavere enn 0,001 € pr. egg.

EGGESKALLET vil bli belyst med høyenergi-fotoner som vil eliminere bakteriene.

DEKONTAMINERINGSSYSTEMET vil være raskt og billig, og bidra kun marginalt til de totale kostnadene ved eggproduksjon.

INGEN KJEMIKALIEPRODUKTER vil dannes. Dermed unngås kjemisk kontaminering av egg.

DEKONTAMINERINGSKOSTNADENE vil kunne behandle 10 000 egg pr. time.