OVOSHINE | Egg Market
21198
page-template-default,page,page-id-21198,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Markedssituasjonen

Markedssituasjonen

EU-produksjonen på 6888 millioner tonn egg i 2010 er dominert av Frankrike, Italia og Spania. Den største EU eksportørene er imidlertid Nederland. Det gjennomsnittlige forbruket er 215 egg pr. person pr. år, med store variasjoner fra land til land. Det finnes tre hovedmarkeder for egg, hvert med sine spesielle krav:

Spiseegg

For en spiseeggprodusent som vil benytte OVOSHINE systemet, vil kostnadene for dette nye systemet være meget lave. Den gjennomsnittlige eggprisen i EU er 137,22 €/100 egg. Med en gjennomsnittlig vekt på 60 g pr. egg tilsvarer dette en pris på 0,0823 € pr. egg. OVOSHINE systemet vil innebære kun innebære 0,68 % økte kostnader i forhold til prisen på et egg. Videre vil bruken av denne teknologien gjøre forbrukerne villige til å kjøpe flere egg, og eggene kan bli solgt for en høyere pris, som Premium egg, siden de har blitt dekontaminert.

Eggprodukter

Eggproduktindustrien kan oppnå lavere dekontamineringskostnader ved å benytte OVOSHINEsystemet. Ifølge nåværende lovgiving må eggproduktindustrien levere produkter med mindre enn 104 mikroorganismer pr. gram og ha totalt fravær av Salmonella i 25 gram. Vanligvis blir disse produktene pasteurisert i kontinuerlige systemer der tid og temperatur er kontrollert. En lavere bakteriell forurensning vil hjelpe industrien å redusere sine kostnader ved pasteurisering, siden dette er en lang og kostnadskrevende prosedyre. I tillegg må eggene pasteuriseres over lang tid ved lav temperatur for å unngå koagulering av hvite og plomme. Ved å redusere en av disse parameterne kan sluttkvaliteten av produktet heves. Dette vil føre til høyere aksept av eggprodukter hos forbrukeren uten å redusere tryggheten av produktene. For eggproduktindustrien vil bruken av OVOSHINE teknologien medføre reduserte kostnader.

Egg til klekking

Bruken av OVOSHINE systemet vil også innebære en fordel for produsenter av egg til klekking. Nå benyttes farlige kjemikalier som hydrogenperoksid, formaldehyd og andre stoffer for å dekontaminere befruktede egg. Det mest interessante for produsenter av egg til klekking er å redusere den mikrobielle belastningen på eggeskallet, siden inkuberingstemperaturen er optimal for bakterievekst (37 ⁰C). Situasjonen for produsenter av egg til klekking er lignende den for eggproduktprodusenter. Bruken av OVOSHINE teknologien vil ventelig føre til økt produksjon og reduserte kostnader.