OVOSHINE | Endelig møte i Stuttgart,,en,21522,,en,post-template-standard, single, single-post, postid-21522, single-format-standard, ajax_fade, page_not_loaded ,, select-theme-ver-1.7, wpb-js-komponist js-comp-ver-4.3.4, vc_responsive,,en,Endelig møte i Stuttgart,,en,16. mai 2018,,en,Siste 21 februar fant sluttmøtet i OVOSHINE-prosjektet sted i Fraunhofer (Stuttgart) for å presentere den industrielle prototypen som ble utviklet i løpet av den andre perioden av prosjektet, og diskutere om de neste trinnene som skal følges av konsortiet nå prosjektet har kommet til slutt.,,en
21522
post-template-default,single,single-post,postid-21522,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Final Meeting in Stuttgart

Final Meeting in Stuttgart

Last 21st of February, the Final meeting of the OVOSHINE project took place in Fraunhofer (Stuttgart), in order to present the industrial prototype developed during the second period of the project, and discuss about the next steps to be followed by the consortium now that the project has come to its end.

Videre har konsortiet hatt mulighet til å vurdere arbeidet fra de tekniske partnere fra Tyskland (Fraunhofer), Norge (NOFIMA) og Spania (Ateknea), med meget positiv tilbakemelding fra EL CANTO og IBERTEC, der prototypen ble sendt for å utføre valideringstester innen industrielt miljø.,,en,Selv om det ikke er klart fremtiden for OVOSHINE, siden videreutvikling er fortsatt nødvendig for å få en kommersiell løsning, har resultatene som er oppnådd i prosjektet vist potensialet bak denne innovative teknologien.,,en,Endelig møte i Stuttgart | OVOSHINE,,en

Even though it is not clear yet the future of OVOSHINE, since further development is still necessary in order to get a commercial solution, the results obtained within the project have demonstrated the potential behind this innovative technology.